Samfunnsansvar

///

SAMFUNNSANSVAR:

  • Grønt Punkt Norge: Morten's Kro importerer selv produkter til Norge og er dermed pliktig til å være medlem av Grønt Punkt Norge. Dette innebærer at man betaler ett gitt beløp per mengde emballasje man importerer, foredler eller produserer til Grønt Punkt , som sammen i et spleiselag, finansierer innsamlingen av sortert glass-, metall-, plast-, papp- og papiremballasje i Norge. - Les mer om Grønt Punkt her

 

  • Økologisk mat: I Norge er det Debio som godkjenner produkter, gårder, serveringssteder o.l. Morten's Kro er, som første kro i Norge, godkjent av Debio for bruk av deres "bronsemerke", som betyr at vi alltid har minst 15 økologiske produkter tilgjengelig for våre gjester. Økologisk landbruk er viktig for oss, derfor har vi tatt det et steg lenger enn minimumskravet og bruker faktisk rundt 25 økologiske produkter til en hver tid i bedriften. - Les mer om Debio og økologisk landbruk her

 

  • Kildesortering: Vi er opptatt av miljøet i dag og miljøet for kommende generasjoner. Et viktig tiltak som privatpersoner og store bedrifter i Norge er blitt flinke på, er sortering av avfall. Dessverre er dette alt for dårlig utbredt i restaurantbransjen i dag. Vi er stolte av løsningene vi har fått til på Morten's Kro. Vi kildesorterer selvfølgelig matavfall, frityrolje, papp og papir, men vi ønsker å være en foregangsbedrift, et miljøfyrtårn i bransjen. Derfor sorterer vi også glass- og metallemballasje, hardplast og mykplast.

 

  • Palmeolje: Palmeolje kommer som regel fra oljepalmetrær fra Malaysia og Indonesia. Det er verdens billigste matolje, men den har stor negativ påvirkning på regnskogen og miljøet. Dessuten er den meget usunn for oss mennesker sammenlignet med andre oljer. Igjen tar Morten's Kro et samfunnsansvar og bruker derfor kun raps-, solsikke- og olivenolje i sin matlaging. I den grad produkter inneholder palmeolje er vi strenge på at den er sertifisert. - Les mer om palmeolje her

 

  • Miljøfyrtårn: Vi setter oss høye mål på Morten's Kro. Vi ønsker stadig å bli bedre på miljøtiltak fordi det gagner oss som mennesker, oss som bedrift og gir fremtiden vår et litt bedre utgangspunkt. Vi ble  godkjent som Miljøfyrtårn i 2014. Det settes strenge krav til den daglige driften og det kreves en forbedring av miljøpåvirkning for hvert år. - Les mer om Miljøfyrtårn her

  •  
  • Lærlinger: Bransjen vår trenger flere fagfolk. Matfag er dessverre blitt et tredjevalg for studenter som søker videreutdannelse. Morten’s Kro satser på fremtiden. Vi er en godkjent lærlingebedrift og tar stadig imot utplasseringselever fra lokale skoler. Ta kontakt her hvis du ønsker å jobbe hos oss