Våre lokaler og servering

//

Romstørrelse og antall stoler det er plass til, setter en grense på totalt opptil 110 gjester i 2 etasje og opptil 50 gjester Peisestua.

I 2. etasje ligger det største lokalet. Her er det plass til opptil 110 personer. Peisestua er et ekstra koselig rom med plass til opptil 50 personer. Begge lokalene har egen garderobe med dame- og herretoalett.

 

Morten´s Kro assisterer deg trygt og godt gjennom serveringen.

 I et standard tilbud er følgende inkludert: 
• For tre-rettere, serveringsassistanse i 5,5 timer.
• For to-rettere, koldtbord og tapas, serveringsassistanse i 4,5 timer.
• For en rett, snitter og gryterett, serveringsassistanse i 3,5 timer.Ut over disse rammene tilkommer lokalleie med kr 600,- per time. 

Ønsker man å avholde arrangementet i andre lokaler enn våre, gjelder de samme timerammene for hva som er inkludert (se ovenfor). Går arrangementet tidsmessig ut over dette, tilkommer en timepris på kr 550,- per servitør.