Våre lokaler og servering

//

Romstørrelse og antall stoler det er plass til, setter en grense på totalt 135 gjester i 2 etasje og Peisestua. 2 etasje tar 95 personer, mens Peisestua rommer opptil 40. Nedenunder forklarer vi hvordan ulike bordformasjoner virker inn på antall gjester i lokalene.

I 2. etasje ligger det største lokalet. Her er det plass til opptil 95 personer. Peisestua er et ekstra koselig rom med plass til opptil 40 personer. Begge lokalene har egen garderobe med dame- og herretoalett.

Antallet gjester i 2. etasje og Peisestua avhenger av hvordan man møblerer. Det er i hovedsak tre oppsett; U-form, langbord og T-form. Slik ser fordelingen ut i hvert av de to møtelokalene:

2 etasje: U-form 36

Peisestua: U-form 26

Er det snakk om selskap, velger de fleste å ha U-form på bordoppsettet, men andre oppsett (småbord o.l.) kan naturligvis diskuteres. 

  

 

Morten´s Kro assisterer deg trygt og godt gjennom serveringen.

 I et standard tilbud er følgende inkludert: 
• For tre-rettere, serveringsassistanse i 5,5 timer.
• For to-rettere, koldtbord og snitter, serveringsassistanse i 4,5 timer.

Ut over disse rammene tilkommer lokalleie med kr 600,- per time. 

Ønsker man å avholde arrangementet i andre lokaler enn våre, gjelder de samme timerammene for hva som er inkludert (se ovenfor). Går arrangementet tidsmessig ut over dette, tilkommer en timepris på kr 550,- per servitør.