Samfunnsansvar

 

 • I april 2018 ble vi, som første individuelle spisested i Norge, sertifisert av Marine Stewardship Counsil, kjent som MSC. Dette gir oss som bedrift og våre gjester en trygghet på at sjømaten som er MSC-merket har en 100% bærekraftig livssyklus.

 

 •  Matsvinn: En av våre milepæler på miljøfronten var å bli med gjengen i Too Good To Go i kampen mot matsvinn. Siden 2017 har vi sammen reddet mat fra å gå til spille. Mat hører hjemme i magen, ikke i søpla. Last ned appen og bli med du óg! – Les mer om Too Good To Go her

 

 • Rettferdig handel: Vi bestreber oss på å bruke Fairtrade-sertifiserte varer der vi kan, da de er verdens største merkevareordning for rettferdig handel. Dette sikrer arbeiderne i utviklingsland trygge arbeidsforhold og en verdig lønn. Vi bruker for eksempel Fairtrade varm sjokolade og en del sukker. Les mer om Fairtrade her

 

 • Svanemerket: Sommeren 2023 ble Mortens Kro offisielt kronet med miljøsertifiseringen Svanemerket. Mortens Kro er dermed den eneste frittstående restauranten/kro i Norge (om vi ser bort fra Scandic sine hotellrestauranter). Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og det mest kjente blant oss i Norge.

  Et Svanemerket serverings- konferansested skal oppfylle strenge miljøkrav ved å ha tatt et helhetsgrep om miljøarbeidet knyttet til energi, vann , mat, avfall, kjemikalier og innkjøp. Virksomheten skal arbeide aktivt og strukturert med å redusere sitt forbruk av ressurser og optimere driften. Les mer om Svanemerket her

 

 • Grønt Punkt Norge: Mortens Kro importerer selv produkter til Norge og er dermed pliktig til å være medlem av Grønt Punkt Norge. Dette innebærer at man betaler ett gitt beløp per mengde emballasje man importerer, foredler eller produserer til Grønt Punkt , som sammen i et spleiselag, finansierer innsamlingen av sortert glass-, metall-, plast-, papp- og papiremballasje i Norge. Dette har vi vært en del av siden 2010. – Les mer om Grønt Punkt her

 

 • Økologisk mat: I Norge er det Debio som godkjenner økologiske produkter, gårder, serveringssteder o.l. Mortens Kro ble i 2014, som første kro i Norge, godkjent av Debio for bruk av deres “bronsemerke”, som betyr at vi alltid skal ha minst 15 økologiske produkter tilgjengelig for våre gjester. – Les mer om Debio og økologisk landbruk her

 

 • Kildesortering: Vi er opptatt av miljøet i dag og miljøet for kommende generasjoner. Et viktig tiltak som privatpersoner og store bedrifter i Norge er blitt flinke på, er sortering av avfall. Dessverre er dette alt for dårlig utbredt i restaurantbransjen i dag. Vi er stolte av løsningene vi har fått til på Mortens Kro. Vi kildesorterer selvfølgelig matavfall, frityrolje (raps), papp og papir, batterier, små-elektronikk og lysrør, men vi ønsker å være en foregangsbedrift, et miljøfyrtårn i bransjen. Derfor sorterer vi også glass- og metallemballasje, hardplast og mykplast.

 

 • Palmeolje: Palmeolje kommer som regel fra oljepalmetrær fra Malaysia og Indonesia. Det er verdens billigste matolje, men den har stor negativ påvirkning på regnskogen og miljøet. Dessuten er den meget usunn for oss mennesker sammenlignet med andre oljer. Igjen tar Mortens Kro et samfunnsansvar og bruker derfor kun raps-, solsikke- og olivenolje i sin matlaging. I den grad produkter inneholder palmeolje er vi strenge på at den er sertifisert. – Les mer om palmeolje her

 

 • Miljøfyrtårn: Vi setter oss høye mål på Mortens Kro. Vi ønsker stadig å bli bedre på miljøtiltak fordi det gagner oss som mennesker, oss som bedrift og gir fremtiden vår et litt bedre utgangspunkt. Vi ble  godkjent som Miljøfyrtårn i 2014. Det settes strenge krav til den daglige driften og det kreves en forbedring av miljøpåvirkning for hvert år. – Les mer om Miljøfyrtårn her

Åpningstider

Mandag - Fredag: 10.00 - 20.00
Lørdag: 10.00 - 19.00
Søndag: 11.00 - 20.00

Kontakt oss

Telefon: 67 06 77 90
E-post:
firmapost@mortenskro.no
Org nr: 940 129 613

MSC-C-sertifisert bærekraftig fiskeri www.msc.org/no

ASC-C-01811 Fra et ansvarlig ASC sertifisert oppdrettsanlegg www.asc-aqua.org

Utviklet av Creative, en del av Yes Group