Smittevern:

 

MK policy og retningslinjer Korona (oppdatert 09.12.21)

Mortens Kro følger Nasjonale og Nittedal Kommunes til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger og har i tillegg innført egne tiltak. I utarbeidelsen av våre retningslinjer, tar vi utgangspunkt i gjeldende smittevernregler og arbeidsmiljøloven §4-1 og 4-2 som bla omhandler sikkerhet og helse.

Våre til enhver tid gjeldende retningslinjer finner du på vår hjemmeside og på skilting i lokalet:

 

 

SMITTEVERSTILTAK FRA 9.12.21
• Vi følger regjeringens og Nittedal kommunes retningslinjer.
• Påbud med bruk av munnbind når du beveger deg rundt i våre
lokaler.
• Det er 1 meter avstand mellom bordene våre, og bare gjester i
samme husstand og kohort kan sitte tettere.
• Personalet bruker munnbind i kontakt med våre kunder.
• Vi oppfordrer alle våre gjester til å finne seg bord og registrere
seg ved hjelp av QR-koden på bordet.
• Alle våre gjester må registrere seg med QR-kode eller på
registreringsskjema som ligger i kassen (holder med 1 kontakt
pr bord).
• Alkoholholdig drikke serveres ved bordet.
• Husk vask og spriting av hender.
• Hold avstand og vis respekt for hverandre.
• Bord og kontaktflater blir vasket med sprit jevnlig.

 

 

Åpningstider

Mandag - Fredag: 10.00 - 20.00
Lørdag: 10.00 - 19.00
Søndag: 11.00 - 20.00

Kontakt oss

Telefon: 67 06 77 90
E-post: firmapost@mortenskro.no
Org nr: 940 129 613

MSC-C-sertifisert bærekraftig fiskeri www.msc.org/no

ASC-C-01811 Fra et ansvarlig ASC sertifisert oppdrettsanlegg www.asc-aqua.org

Mortens Kro